သတင္းအေထြေထြဖတ္ျခင္းသည္အေကာင္းႏွင္ ့အဆိုးအျမင္ေဝဖန္ခဲြျခားနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္..

Friday, 26 September 2014

လုိင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ား Smart Card အတုျပဳလုပ္ကာ အလုပ္သမားပုိ႔ေဆာင္ေန၍ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ မေလးရွားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး ပူးေပါင္းစစ္ေဆး -
လုိင္စင္ရ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီမ်ား Smart Card အတုျပဳလုပ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ မေလးရွားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတုိ႔ပူးေပါင္းကာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ထင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ေနာက္ဆုံးရပို ့စ္၂၀စာတင္ထား၍ဖတ္လိုပါကRead more သို ့ေခါင္းစဥ္စာသို ့အိုင္ကြန္အရုပ္ကေလးအားကလစ္လိုက္ပါ

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks