သတင္းအေထြေထြဖတ္ျခင္းသည္အေကာင္းႏွင္ ့အဆိုးအျမင္ေဝဖန္ခဲြျခားနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္..

Tuesday, 28 June 2016

သင့္အိမ္ေရွ႕မွာေရာ၊ အျမင္မေတာ္လမ္းေပၚမွာေရာ ၊ မေတာ္မတရား အနိဳင္က်င့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနပါသလား ၊ ဖုန္းသာဆက္လိုက္ပါ။ေရွ႕သို႕လွမ္းခ်ီ ၊ တိုးတက္ေျပာင္းလည္းေနရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ဒီမိုကေရစီ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၊ မည္သူမဆို ၊ ေအးခ်မ္း ၊ လုံျခဳံစြာ ...ေနျခင္သည္မွာ ...
ျပည္သူအားလုံးဆႏၵပါ ။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုတာ မည္သူမဆိုလြတ္လတ္စြာ သြားလာေနထိုင္ႏိုင္သလို ၊ အဲဒီလိုေနထိုင္မႈ႕ဟာ တိက်ေသာ

စည္းကမ္း ေဘာင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္ ။ ( ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေခတၱေနဘူးသူ-ျမန္မာျပည္သား MPT )
.................................................
ထို႕ေႀကာင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ၊ လမ္းခရီးသြားလာ ၊ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ ၊

မ်က္ျမင္ခံစား ၊ 

အိမ္ေရွ႕မွာ မႈးယစ္ရမ္းကား ၊ ဓါးကိုင္ ၊တုတ္ရမ္း ၊ ေသာင္းက်န္ း ၊ မတရားေစာ္ကား ၊ ထိပါးလာသူမ်ား ။ေအာက္ပါရဲဌာန စခန္းမ်ားသို ႕ ၊ ဖုန္းဆက္၍ လိုက္ပါ ။မရပါက အြန္လိုင္းေပၚသာ တင္ခ်လိုက္ပါ ၊ မႈ႕ခင္းဆာဗာထိမ္းခ်ဳပ္ေရးကလည္း ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ပါလိမ္႕မယ္။

===============================
ကိုယ္နဲ ့ဖုန္းေျပာတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းရဲ ့အသံ (နံမည္ရာထူး တာ၀န္ ကိုေမးပါ) ဖမ္းထား ပါ ။ ဘာမွအေရးယူ မေပးရင္ 

အြန္လိုင္းသာ တင္လိုက္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔ စခန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

Tuesday, June 28, 2016

၁။ ဒဂံုေတာင္ရဲစခန္း ၀၁-၅၉၀၀၉၃၂။ ဒဂုံေျမာက္ရဲစခန္း ၀၁-၅၈၄၁၀၉၃။ ဒဂုံအေရွ့ ၀၁-၅၈၅၁၈၇၄။ ဒဂုံဆိမ္ကမ္း ၀၁-၅၉၃၀၀၇၅။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၀၁-၂၉၁၈၇၄၆။ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ ၀၁-၂၉၁၀၃၄၇။ သာေကတ အမွတ္ ( ၁ ) ၀၁-၅၅၆၈၆၅၈။ သာကေတအမွတ္ (၂) ၀၁-၅၄၇၂၅၃

၉။ ေတာင္ဥကၠလာပ ၀၁-၅၆၁၆၄၂၁၀။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၀၁-၉၆၉၉၃၈၄၁၁။ ေရႊေပါက္ကံ ၀၁-၉၆၉၅၅၆၁၁၂။ ေ၀ဘာဂီ ၀၁-၉၆၉၉၁၃၈၁၃။ တာေမြ ၀၁-၅၅၆၇၇၁၁၄။ သဃၤန္းက်ြန္း ၀၁-၅၆၂၅၄၄၁၅။ သု၀ဏၰ ၀၁-၅၆၂၅၈၈၁၆။ ပုဇြန္ေတာင္ ၀၁-၂၉၁၂၁၈၁၇။ ေဒါပံု ၀၁-၅၅၆၉၈၈၁၈။ ရန္ကင္း ၀၁-၅၇၇၁၉၀၁၉။ မရမ္းကုန္း ၀၁-၆၆၀၃၅၂

၂၀။ ဘုရင့္ေနာင္ ၀၁-၆၈၀၇၇၄၂၁။ လွဳိင္ ၀၁-၅၁၉၅၃၁၂၂။ ပိေတာက္ေခ်ာင္း ၀၁-၆၈၁၅၇၄၂၃။ ကမာရြတ္ ၀၁-၅၃၄၃၀၄၂၄။ ဗဟန္း ၀၁-၅၅၄၆၃၀၂၅။ စမ္းေခ်ာင္း ၀၁-၅၃၅၁၈၄၂၆။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ၀၁-၅၃၅၈၆၇၂၇။ စက္ဆန္း ၀၁-၇၀၈၉၃၁၂၈။ အလုံ ၀၁-၂၂၀၇၉၃၂၉။ လမ္းမေတာ္ ၀၁-၂၂၄၅၂၈၃၀။ လသာ ၀၁-၂၅၃၂၀၂၃၁။ ပန္းဘဲတန္း ၀၁-၃၇၁၃၉၈၃၂။ ေက်ာက္တံတား ၀၁-၃၇၁၀၅၄၃၃။ ဆိပ္ကမ္း ၀၁-၂၅၆၉၂၀၃၄။ ဒလ ၀၁-၂၆၉၁၉၂၃၅။ သံလ်င္ ၀၅၆-၂၁၅၀၄၃၆။ ေက်ာက္တန္း ၀၅၆-၂၅၅၀၄၃၇။ အင္းစိန္ ၀၁-၆၄၅၈၁၉၃၈။ မဂၤလာဒံု ၀၁-၆၃၅၀၇၄၃၉။ ေထာက္ၾကန့္ ၀၁-၆၀၀၀၃၂၄၀။ လွိဳင္သာယာ ၀၁-၆၄၅၀၁၆၄၁။ ေမွာ္ဘီ ၀၁-၆၂၀၀၀၁၄၂။ လည္းကူး ၀၁-၆၂၉၀၀၉၄၃။ တိုက္ၾကီး ၀၅၅-၂၀၀၀၃၄၄။ ေသာင္းၾကီး ၀၁-၇၂၂၉၁၆၄၅။ ေလွာ္ကား ၀၁-၇၀၈၉၃၀၄၆။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း 01 291034, 01 291035၄၇။ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 562544, 01 562436၄၈။ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း အမွတ္(၁) 01 556865, 01 556749 အမွတ္(၂) 01 547253၄၉။ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 556771, 01 556862၅၀။ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 556988, 01 554951၅၁။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291874, 01 291886၅၂။ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291218, 01 291240၅၃။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 645821, 01 645819၅၄။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 590093, 01 590070၅၅။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေနာက္ပုိင္း) ရဲစခန္း01 584109, 01 584436၅၆။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 585191, 01 585187မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရဲစခန္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
၁။ အမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၂-၆၁၂၀၇၂။ အမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၀၈၃။ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၈၉၄။ အမွတ္(၄)ရဲစခန္း ၀၂-၆၀၈၃၁၅။ အမွတ္(၅)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၁၆။ အမွတ္(၆)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၂၇။ အမွတ္(၇)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၃၈။ အမွတ္(၈)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၄၉။ အမွတ္(၉)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၅၁၀။ အမွတ္(၁၀)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၁၄၅၁၁။ အမွတ္(၁၁)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၆၁၂။ ေအာင္ပင္လယ္ရဲစခန္း ၀၂-၆၂၇၁၀၁၃။ ျပည္ႀကီးတံခြန္ရဲစခန္း ၀၂-၈၀၃၄၈၁၄။ ပုသိမ္ႀကီးရဲစခန္း ၀၂-၅၇၇၄၉၁၅။ အုန္းေခ်ာရဲစခန္း ၀၈၅-၄၀၁၉၉၁၆။ အမရပူရရဲစခန္း ၀၂-၇၀၉၉၈၁၇။ ျမစ္ငယ္ရဲစခန္း ၀၂-၅၅၀၇၅၁၈။ ျပင္ဦးလြင္ရဲစခန္း ၀၈၅-၂၂၀၃၇၁၉။ သ႐ုပ္ျပရဲစခန္း ၀၂-၅၀၂၆၂၂၀။ မတၱရာရဲစခန္း ၀၂-၇၉၀၀၁၂၁။ စဥ့္ကူးရဲစခန္း ၀၈၆-၃၅၁၉၉၂၂။ သပိတ္က်င္းရဲစခန္း ၀၈၆-၃၀၀၀၂၂၃။ မိုးကုတ္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၃၂၄။ က်ပ္ျပင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၅၀၁၂၂၅။ အခ်ဳပ္ေထာင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၄၂၆။ ေက်ာက္ဆည္ရဲစခန္း ၀၆၆-၅၀၃၃၂၂၇။ ျမစ္သားရဲစခန္း ၀၆၆-၆၀၀၀၆၂၈။ ကူမဲရဲစခန္း ၀၆၆-၆၂၀၁၃၂၉။ စဥ့္ကိုင္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၀၀၃၁၃၀။ ပလိပ္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၂၀၉၃၃၁။ ေလဆိပ္ရဲစခန္း ၀၂-၈၇၄၁၆၃၂။ တံတားဦးရဲစခန္း ၀၆၆-၄၄၀၀၇၃၃။ မိတၳီလာအမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၆၄-၂၃၅၀၄၃၄။ ရွမ္းမငယ္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၁၃၅။ အလယ္ရြာရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၂၃၆။ ယင္းမာပင္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၃၃၇။ ေညာင္ရမ္းရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၄၃၈။ ဟံဇာရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၅၃၉။ ေရႊေတာင္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၂၄၄၀။ ပင္းတလဲရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၈၅၄၄၁။ ေႏွာကန္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၃၆၄၂။ ဆည္တိုရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၃၅၄၃။ မိတၳီလာအမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၆၄-၂၃၅၀၅၄၄။ မိတၳီလာအမွတ္(၃)ရဲစခန္း ၀၆၄-၃၅၁၉၉၄၅။ မလွိုင္ရဲစခန္း ၀၆၄-၆၀၂၅၄၄၆။ သာစည္ရဲစခန္း ၀၆၄-၆၉၀၀၁၄၇။ ဝမ္းတြင္းရဲစခန္း ၀၆၄-၅၀၀၀၇၄၈။ ရမည္းသင္းရဲစခန္း ၀၆၄-၄၀၀၀၃၄၉။ ေပ်ာ္ဘြယ္ရဲစခန္း ၀၆၄-၄၉၀၀၆၅၀။ ျမင္းၿခံအမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၆၆-၂၁၅၀၄၅၁။ ျမင္းၿခံအမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၆၆-၂၁၀၃၉၅၂။ ဆီမီးခုံရဲစခန္း ၀၆၆-၂၂၁၃၀၅၃။ ႏြားထိုးႀကီးရဲစခန္း ၀၆၆-၈၀၀၀၄၅၄။ ေတာင္သာရဲစခန္း ၀၆၆-၇၀၅၀၄၅၅။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းရဲစခန္း ၀၆၁-၅၁၁၉၉၅၆။ ငါန္းဇြန္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၆၂၂၉၅၇။ ေညာင္ဦးရဲစခန္း ၀၆၁-၆၀၅၀၃၅၈။ ပုဂံရဲစခန္း ၀၆၁-၆၅၁၉၉Social Action for Women - SAW
True Man

နံပါတ္မ်ားေနလို႕ ေမ႕တတ္ရင္လည္း မိမိဒိုင္ယာယီ စာအုပ္ထဲကူး မွတ္ထားေပါ့ ။
MPT-ျမန္မာျပည္သား


No comments:

Post a Comment

ေနာက္ဆုံးရပို ့စ္၂၀စာတင္ထား၍ဖတ္လိုပါကRead more သို ့ေခါင္းစဥ္စာသို ့အိုင္ကြန္အရုပ္ကေလးအားကလစ္လိုက္ပါ

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

ဒီမွာတင္ျပီးသားႏွင္ ့ေနာက္ဆုံးတင္ထားေသာပို ့စ္အေထြေထြမ်ားစိတ္တိုင္းက်တစ္ခုျခင္းကလစ္၍ဖတ္နိုင္ပါတယ္