သတင္းအေထြေထြဖတ္ျခင္းသည္အေကာင္းႏွင္ ့အဆိုးအျမင္ေဝဖန္ခဲြျခားနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္..

Wednesday, 29 June 2016

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အခ်က္ျပစနစ္ႏွင့္ ရထားတြဲဆိုင္း ၀ယ္ယူရန္ ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အခ်က္ျပစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ရထားတြဲဆုိင္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းရန္ အတြက္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝ၇ သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ က်န္ရွိသည့္ လမ္းပိုင္း ျပင္ဆင္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရထားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အခ်က္ျပ စနစ္ကို တပ္ဆင္ျခင္းျပီးပါက လက္ရွိ ကားလမ္း ကူးဂိတ္မ်ားတြင္ လူအင္အားျဖင့္ 


ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ အဖြင့္အပိတ္ စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ 

ရထားေျပးဆြဲခ်ိန္ ျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ ေျပးဆြဲျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္ျမိဳ့ပတ္ ရထားလမ္းမွာရွိတဲ့ တြဲဆိုင္းအားလံုးကို RBE တြဲဆိုင္းမ်ား အစားထိုးသြားမွာပါ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ပတ္လမ္း 


ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကိုလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက အပိုင္းလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမိဳ႕ပတ္ရထား အခ်ိန္မွန္မွန္ ထြက္နိုင္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာမီးရထား တိုင္း ၇ မွ 

ပို႔ေဆာင္ေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္းကို ကမာရြတ္ဘူတာမွ တညင္းကုန္း 


ဘူတာအထိ လမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္က ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ကမာရြတ္ ဘူတာ အထိ ေလးေခ်ာင္းဆက္ 


သံလမ္းလဲလွယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ထည့္ျခင္း ႏွင့္ ပတၱင္ (Putting) ႐ိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားလမ္းပိုင္းတြင္ မိုင္ေပါင္း ၂၉ မိုင္ခြဲ ရွိကာ လမ္းျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကမာရြတ္ဘူတာ မွ 

တညင္းကုန္း ဘူတာအထိ မုိင္ေပါင္း ၁၄ မိုင္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀သန္
The Ladies News

No comments:

Post a Comment

ေနာက္ဆုံးရပို ့စ္၂၀စာတင္ထား၍ဖတ္လိုပါကRead more သို ့ေခါင္းစဥ္စာသို ့အိုင္ကြန္အရုပ္ကေလးအားကလစ္လိုက္ပါ

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

ဒီမွာတင္ျပီးသားႏွင္ ့ေနာက္ဆုံးတင္ထားေသာပို ့စ္အေထြေထြမ်ားစိတ္တိုင္းက်တစ္ခုျခင္းကလစ္၍ဖတ္နိုင္ပါတယ္