သတင္းအေထြေထြဖတ္ျခင္းသည္အေကာင္းႏွင္ ့အဆိုးအျမင္ေဝဖန္ခဲြျခားနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္..

Wednesday, 29 June 2016

အသက္ႏွင့္ထပ္တူ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ သံခ်ပ္ကာလူမ်ား
ထိုေနရာသို႔ ရဲေမအမ်ားစု မလာခ်င္ၾက။ ပင္ပန္းလြန္းသည္ဆိုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေပးသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္က ခိုင္လံုသည္။ ရက္သတၱ ၁၂ ပတ္လံုးလံုး ျပင္းထန္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ရသည္။ နားခ်ိန္အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ က်န္သည့္အခ်ိန္တိုင္းက ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း၊ ပစ္ခတ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္သင္ၾကားမႈတို႔ ကိုသာ လုပ္ၾကရသည္။ အထူးအား ျဖင့္ လက္ေဝွ႔၊ သိုင္း၊ တိုက္ကြမ္ဒို၊ ဂ်ဴဒို၊ သူတစ္ပါးအသက္ကိုကယ္ႏိုင္သည့္ ေရကူးျခင္း၊ အျမင့္ခုန္၊ ပစ္ခ်က္တိုင္းမလြဲမည့္ ေသနတ္ပစ္ အစရွိသည္တို႔လည္း ကြၽမ္းက်င္သည္အထိ သင္ၾကားၾကရသည္။


ညပိုင္း နားခ်ိန္တြင္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ နားခြင့္မရၾက။ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ၾကည့္ရေသးသည္။ ခ်စ္ခန္းႀကိဳက္ ခန္း၊ မိသားစုဇာတ္လမ္းႏွင့္ရယ္ရႊင္ ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေတာ့ မဟုတ္။ သတ္ခန္း၊ ျဖတ္ခန္းႏွင့္ အတိုက္အခိုက္ခန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးသည့္ ဇာတ္လမ္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ကားမ်ား မၾကည့္ရသည့္ ေန႔မ်ားတြင္လည္း ေအးေအးေဆးေဆးႏွပ္ခြင့္မရွိ။ လူႀကီးမ်ားက တိုက္ေရး၊ ခိုက္ေရးအေၾကာင္းတို႔သာ လာေျပာေန၍ျဖစ္သည္။
” အဲဒီလိုလုပ္မွပဲ ျဖစ္မွာေလ။ မဟုတ္လို႔ကေတာ့ အဆင္မေျပ ဘူး၊ သူတို႔ အကာအကြယ္ေပးရ မယ့္သူေတြက အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ ေတြ ျဖစ္ေနလို႔” ဟု ရဲမွဴးဥမၼာက ေျပာသည္။ ထိုသို႔ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းက သာမန္ခံႏုိင္ရည္အင္အားမွ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ရွိလာေအာင္ ၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ခံႏိုင္ရည္အားထက္ လြန္ေျမာက္သည့္ အင္အားျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေပးေနျခင္းဟု သူက ရွင္းျပသည္။
 
”သင္တန္းၿပီးသြားလို႔ ရွိရင္တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ အစားမစားဘဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သြားတယ္။ နဂို မူလနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ေတာ့ဘူး ခံႏိုင္ ရည္ေတြရွိလာၿပီး အစစအရာရာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္” ဟု ရဲမွဴးက ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္အဝႏွင့္ ဆိုသည္။ လုပ္သက္ ၁၈ႏွစ္ အေတြ႕အႀကံဳအရ ထိုစကားကို ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၿပီး ေလးနက္သည့္ တာဝန္ကို ေပးအပ္သြားမည့္ အစပ်ိဳးေသာ သင္တန္းျဖစ္သည့္အတြက္ သင္ၾကားေရးအပိုင္း၌ အေလွ်ာ့ လံုးဝေပးမည္မဟုတ္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။ ပင္ပန္းသည္ဟု ရဲေမအခ်ိဳ႕ ေျပာေနၾကသည့္ ထိုသင္တန္းက အစပ်ိဳးသည့္သင္တန္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ထိုထက္ျပင္းထန္ေသာ တန္းျမင့္သင္တန္းမ်ား၊ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားက ဆိုဖြယ္ရာရွိေတာ့မည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္တို႔၏လံုၿခံဳမႈကို အကာအ ကြယ္ေပးသြားမည့္ သူမ်ားအား ေမြးထုတ္ေပးေနသည့္ ထိုသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္က ဖြင့္ထားသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ အထူးလံုၿခံဳေရးမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လိုအပ္ခ်က္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ အမ်ိဳးသား ၃၆ ဦးႏွင့္ လြန္ခဲ့ သည့္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ကဖြဲ႕ခဲ့သည့္ အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕ (ယခုအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန)က တာဝန္ယူႀကီး ၾကပ္သည္။ ယခင္က ထိုအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္သည္။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လံုၿခံဳေရးထက္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္နယ္ေျမရဲတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ဒုစ ႐ိုက္ႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုတြင္ အမ်ားစုတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီးေရးကို အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိသည္။ ထိုတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနရင္း ေလ့က်င့္မႈကို မျပတ္လုပ္ေနၾကသည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ေလ့က်င္ျခင္း၊ ရထားေပၚတြင္ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ေရယာဥ္မ်ားေပၚ ေလ့က်င့္ျခင္းတို႔အထိ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕လာၿပီး အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တို႔ ၏ လံုၿခံဳေရးကို အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕အမည္ျဖင့္ စတင္ယူခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ အေရာက္၌ အထူးတာဝန္ တပ္ဖြဲ႕အမည္ကို အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနဟု ေျပာင္းလဲ ခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားမွာပင္ သင္တန္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္တိုက္ဖြင့္ေနသည္။ ေနရာက ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အလြန္ တြင္ရွိသည့္ ရဲတပ္ရင္း(၁၇)ထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ သီးသန္႔ေနရာမရွိ၍ တပ္ရင္းမွ ေနရာတစ္ခုတြင္ ေလ့က်င့္သင္ ၾကားေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္။ ထိုသင္တန္းကို ရဲသင္တန္းတက္ထားသည့္ရဲမ်ားသာ တက္ႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ယခင္ဖြင့္ခဲ့ေသာသင္တန္းအခ်ိဳ႕တြင္မူ ျပင္ပမွ တိုက္႐ိုက္ေခၚခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တက္ခ်င္တိုင္းလည္း တက္လို႔ မရ။ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ေခၚယူ ျခင္းဟု သင္တန္းနည္းျပတို႔ကဆို ၾကသည္။ ထိုမွ်မကေသး ၂၄ ႏွစ္ ေအာက္ရွိသူသာ လက္ခံၿပီး၊ က်န္း မာေရးကိုလည္း အထပ္ထပ္စစ္ ေဆးသည္။ ယင္းအျပင္ သင္တန္း တက္ေနရင္း ခံႏိုင္ရည္မရွိသူတို႔ ကို မိခင္ဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ပို႔တတ္ေသးသည္။
ယခု ေနျပည္ေတာ္၌ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဒုတိယအပတ္ကဖြင့္ ေနသည့္သင္တန္းက အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႔သင္တန္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႕ ဝင္တို႔ကို ပိုလိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ သည့္ သူတစ္ဦးျဖစ္၍ လံုၿခံဳေရးကို အထူးတင္းက်ပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသင္တန္းသို႔ လတ္တေလာ အေယာက္ ၉ဝ ေက်ာ္တက္ေနသည္။ ျပန္လည္စိစစ္မႈမ်ား လည္းရွိေသးေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတို႔က ေျပာၾကသည္။ သင္တန္းသူတို႔ ယခုသင္တန္း ၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ တာဝန္ခ်က္ခ်င္း ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရသည္ မဟုတ္ ေသး။ အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးျပန္ သည္။ စိတ္ခ်ရမွသာ တာဝန္ေပးတတ္သည္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သြားလွ်င္ ေျပာက္က်ားေဘာင္းဘီႏွင့္အက်ႌအနက္၊ ေျပာက္က်ားအက်ႌႏွင့္ ေဘာင္းဘီ၊ ဆာဇာရီ နက္ျပာဝမ္းဆက္၊ အေနာက္တိုင္းဝတ္စံု အစ ရွိသည္တို႔က သူတို႔၏ ယူနီေဖာင္း ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးက ”အမိန္႔နာခံမႈ၊ ယံုၾကည္ ခ်က္ရွိမႈ၊ ခံယူခ်က္ရွိမႈ ဒါေတြမရွိဘဲ မရဘူးေလ။ သူတို႔ကို ေသနတ္အၿမဲ တမ္း ေပးထားရတာ”ဟု အထပ္ထပ္ စစ္ေဆးရမႈအေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဇနီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဇနီး၊ စုစု ေပါင္း ၇ ဦးတို႔ သြားေလရာ ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ ၎တို႔လိုက္ရသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိ ျပည္ပမွ ဧည့္သည္ေတာ္တို႔လာလွ်င္လည္း အနီးကပ္ေနရေသးသည္။ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်က္မွား၍ မရ။ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ၏ ဇနီးကိုအနီးကပ္လံုၿခံဳမႈ ရယူေပး ေနရသည့္အသက္ ၂၃ နွစ္အရြယ္ ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးလံု ၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ”အစစ အရာရာတာဝန္ႀကီးပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ သူမလည္း ထိုသင္တန္းဆင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တန္းျမင့္သင္ တန္းလည္း ၿပီးဆံုးသြားသူ တစ္ေယာက္။ ယခု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဒုတိယ အပတ္မွစကာ ေနျပည္ ေတာ္၌ သင္တန္းေပးေနသည့္ အမွတ္စဥ္ (၁ဝ) ရွိရာ ေနရာရွိ ေလ့က်င့္ေရးခန္းမ တစ္ခုထဲသို႔ ေလ့က်င့္ေရးလာလုပ္ေနရင္း ေျပာ ျခင္းျဖစ္သည္။ ”ေလ့က်င့္မႈက ျပတ္သြားလို႔ မရဘူး။ နားခ်ိန္တိုင္းလာတယ္။ အစဥ္သတိရွိမွ ရမယ္ေလ” ဟု သူမကေျပာသည္။ ထိုေနရာသို႔ ၎နည္းတူႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ ၇ ဦးတို႔အား အကာအကြယ္ေပးေနသူ အခ်ိဳ႕လည္း ေလ့က်င့္ေရးလာလုပ္ၾကသည္။ အားလံုးက အခ်င္းခ်င္းစကား ေျပာလွ်င္ ပြင့္လင္းမႈရွိသေလာက္၊ သူစိမ္းတို႔ႏွင့္ စကားေျပာလွ်င္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားမႈတို႔ အရ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း သတိ ႏွင့္ ေျပာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အားလံုးကို သတိႏွင့္ၾကည့္ၾက သည္။ အဆင္သင့္အေနအထား ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၏ ဇနီးအား လံုၿခံဳေရးရယူေပးသည့္ အဖြဲ႕ထဲပါသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ”အေရး ႀကီးပုဂၢိဳလ္က ကြၽန္မတို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးပဲ။ ကိုယ့္အသက္ထက္ကို သူတို႔ကတန္ဖိုးရွိတယ္”ဟုေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ လံုၿခံဳေရးကို ရယူေပးေနသူကို ေမးၾကည့္ရာတြင္ေတာ့ ၎က ဘာမွမေျပာ။ ေလ့က်င့္စရာ ရွိေသးသည္ဟု ေျပာၿပီးသင္တန္းခန္းထဲ ဝင္သြားသည္။က်န္သည့္သင္တန္းသား အသစ္တို႔ႏွင့္တန္းျမင့္သင္တန္း ဆင္းၿပီးသူ အခ်ိဳ႕ကို လက္ရွိဘဝ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ခဲ့ပံုကို ေမးၾကည့္ရာ ေျဖၾကားသည့္ အေျဖက မတူၾက။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ယူသည္ဆိုသည့္ စကားကေတာ့ တူၾကသည္။
အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို လက္ရွိ တာဝန္ယူေပးေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ”သင္တန္း တက္ေနစဥ္တုန္းကေတာ့ အရမ္းပင္ပန္းေတာ့ ထြက္ေျပးခ်င္ စိတ္ေပါက္တယ္ ခဏခဏပဲ။ မွားၿပီလားလို႔လည္း ခဏခဏ ေတြးမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္တန္းၿပီးလို႔ တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ရတာ၊ အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေန တာလို႔ ခံစားမိေတာ့ ပင္ပန္းေပ မယ့္လည္းဂုဏ္ယူပါတယ္။ အျခား ကိုယ္နဲ႔ ရြယ္တူမိန္းကေလးေတြ ေပ်ာ္ေနပါးေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကတာဝန္အေလးႀကီးနဲ႔ဆုိေတာ့ တစ္ခါခါေတာ့ ဖီးလ္ျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းႀကီးေတာ့လည္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆို ေတာ့ ဒါက ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့လမ္းပဲေလ” ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ေျပာၿပီး ႐ုတ္တရက္ ထထြက္သြားကာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းကို ျပန္လုပ္ေနသည္။ သူမနည္းတူ သင္တန္းသူအသစ္တို႔ကလည္း ေလ့က်င့္ေရး ဆင္းေနၾကသည္။ ေလ့က်င့္ေရးလာလုပ္ေနသည့္ တန္း ျမင့္ သင္တန္းဆင္းေနသူ အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ၎တို႔ ယခု ရက္ထဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ့က်င့္ ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုးသတ္မႈတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေသနတ္ပစ္၊ အျမင့္ခုန္ အစရွိသည္တို႔ အားလံုးကိုဟု သူကဆိုသည္။ လာမည့္လထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဌာန မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စြမ္းရည္ ျပသမႈတစ္ခု ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု သူကေျပာသည္။ ”ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးကို အရင္ စြမ္းရည္ျပရမွာ။ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေရွ႕ စြမ္းရည္ျပရမွာ။ သူတို႔ေတြ အားရဖို႔လိုတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ – စိုင္းလမင္း၊ ၿဖိဳးထက္ေအာင္
ဓာတ္ပုံ – ကုိမ်ဳိး
The Voice
No comments:

Post a Comment

ေနာက္ဆုံးရပို ့စ္၂၀စာတင္ထား၍ဖတ္လိုပါကRead more သို ့ေခါင္းစဥ္စာသို ့အိုင္ကြန္အရုပ္ကေလးအားကလစ္လိုက္ပါ

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

ဒီမွာတင္ျပီးသားႏွင္ ့ေနာက္ဆုံးတင္ထားေသာပို ့စ္အေထြေထြမ်ားစိတ္တိုင္းက်တစ္ခုျခင္းကလစ္၍ဖတ္နိုင္ပါတယ္