သတင္းအေထြေထြဖတ္ျခင္းသည္အေကာင္းႏွင္ ့အဆိုးအျမင္ေဝဖန္ခဲြျခားနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္..

Friday, 22 July 2016

ေဒါက္တာဒီမိုဆိတ္ဖြားေရးေသာ ျမန္မာျပည္မွ မ.ဘ.သ ႏွင့္ ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ (ရကတ) ျဖိဳးမင္းသိန္း


 ၃.၇.၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စကၤာပူမွာေျပာခဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္းရဲ႕ မီးစသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့၍ ပူပန္မႈေတြ၊ေထာက္ခံမႈေတြ၊ကန႔္ကြက္မႈေတြ၊ 
မေက်နပ္မႈေတြ၊ညင္းခုန္မႈေတြနဲ႔အတူ အေတာ္ေလးပင္ ဂယက္႐ိုက္ခဲ့ပါသည္။ 
ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံျခားမွျမန္မာေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုရာ၌ ႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားကုိ 
ထူးထူးျခားျခားတစ္ခုမွ မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္းပဲ ထိလြယ္၊႐ွလြယ္ေသာ 


အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းသည့္ျပႆနာတစ္ခုကုိ ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ " မဟန ႐ွိေနသျဖင့္ မဘသ မလိုအပ္ " 
ဟုေသာ ဥပေဒမကိုက္ညီေသာ၊စည္းကမ္းမဲ့ေသာ၊တာ၀န္ယူမႈမ႐ွိေသာ စကားတစ္ခြန္းရဲ႕ 
လိႈင္းဂယက္ေၾကာင့္ အေတာ္ပင္ပြဲဆူခဲ့သလို အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး(မဘသ)
အဖြဲ႔အစည္းႀကီးအေနျဖင့္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄)ခုထိေအာင္ အင္မတန္အလုပ္မ်ားခဲ့ရတဲ့ 
ကာလလို႔ဆိုႏိုင္ပါ၏။ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈတို႔သည္ အမ်ားသိ႐ွိၿပီးသားမို႔ 
အက်ယ္တ၀င့္ မတင္ျပလိုေတာ့ပါ၊ မိမိအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာေပၚမွာသာ ကုိယ္ပိုင္အျမင္ျဖင့္ 
သံုးသပ္လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕စကားသည္ ဒီမိုကေရစီသေဘာအရ 
ကိုယ္ပိုင္အျမင္ပါဟု သာ/ယဥ္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိ ဘယ္လိုပင္ ဆိုေစကာမႈ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥမ်ား၌ 
သူကုိယ္တိုင္ ပက္သက္ခဲ့တာေတြမ်ား၍ ဒီပြဲမွာ ဦးေအာင္ကုိရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာခ်ေကြၽးခံရ၍ 
ရံႈးသည္ဟုပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
➳  ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္လိုတာက 
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သု႔ိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးရခဲ့ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာေၾကာင့္မဟုတ္သလို 
ပါတီတြင္း အာဏာသက္ေရာက္မႈ႐ွိလို႔လည္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္လူထုအတြင္း၌လည္း ထင္း႐ွားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ဟု မဆိုႏိုင္ပါေပ။ ႏိုင္ငံေရးသက္တမ္းၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္းပဲ 
အျခားထင္႐ွားေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကဲ့သု႔ိ မထင္႐ွား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္သာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သု႔ိအတြက္ေၾကာင့္ " မဟန ႐ွိသျဖင့္ မဘသ 
မလိုအပ္ဘူး " ဆိုေသာ ၀န္ႀကီးရဲ႕စကားသည္ သာမာန္စကားတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ 
ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ကြယ္က ႀကီးမားေသာ ညႇႊန္ၾကားမႈ၊ေထာက္ခံမႈ၊လမ္းၫႊန္မႈေၾကာင့္သာ 
ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုကစားကြက္ ထိုကစားပြဲ၌ တကယ္ပင္ ေအာင္ျမင္သည္ဟုဆိုရပါမည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္၏ မထင္႐ွားေသာ 
ဂုဏ္သိကၡာကုိသာရင္းႏွီး၍ ေနာက္ကြယ္မွ ကစားကြက္ဖန္တီးသူဟု ဆိုႏိုင္ေသာ NLD ဥပေဒပညာ႐ွင္ 
ဦးကုိနီသည္ မ်ားစြာေသာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါသည္ပင္ သူ၏ 
ဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္မႈဟု ဆိုရပါမည္။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနႏွင့္ကား ရဟန္း႐ွင္လူ၏အမုန္းကုိ 
မည္သည့္အရာျဖင့္ လဲလွယ္၍ ယူခဲ့သည္ဆိုသည္ကား သူကုိယ္တိုင္ပင္ သိပါလိမ့္မည္။ ဒီပြဲမွာ 
ဗီလိန္အေနႏွင့္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး 50 % အရံႈး၊အႏိုင္႐ွိသူဟု သံုးသပ္လိုပါသည္။
➳ ထို႔အျပင္ အစြပ္စြဲခံ၊အဖိႏွိပ္ခံ မဘသ အေနႏွင့္ကား ပို၍ပင္ သတိထားစရာ၊ 
ေလွ်ာက္လွမ္းစရာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒီပြဲမွာ မဘသ သည္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ 
အေစာ္ကားခံရသည္က လြဲလွ်င္ အရံႈးကား သိပ္ၿပီးမ႐ွိပါေပ၊ ျပင္ဆင္စရာႏွင့္ အားတက္စရာေတြကေတာ့ 
ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ အားတက္စရာကေတာ့ လူမႈကြန္ယက္အတြင္းမွာ မဘသ ျမတ္ႏိုးယံုၾကည္သူေတြ 
မ်ားျပားစြာပါ၀င္ညီၫြတ္ခဲ့ၿပီး အင္အားတစ္ခုအထိ ႐ွိေနၿပီဆိုတာ သိသာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း 
အေရအတြက္ ခန႔္မွန္းလို႔ေတာ့မရပါ၊ အေကာင့္အတုမ်ားစြာလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မဟန ႏွင့္ 
တစ္သီးတစ္သန႔္ကင္းလြတ္၍ ႏိုင္ငံအာဏာ႐ွိသူမ်ား၏ ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရလွ်င္ ၿပိဳကြဲမည္မဟုတ္ဟုပင္ 
ထင္႐ွားစြာကြဲျပားခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔၏ရပ္တည္ခ်က္မူ၀ါဒသည္လည္း ေကာင္းမြန္ၿပီးသားမို႔ 
ဥပေဒႏွင့္ၿငိလာႏိုင္စရာလည္း မ႐ွိေပ။ မိမိလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းသာ ေ႐ွးဆက္ၿပီး 
တိုးပြားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘို႔သာ လိုပါေတာ့သည္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မဘသ အေနႏွင့္ 
အာဏာလက္ကိုင္႐ွိၿပီးသားအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ 
ဗ်ဴဟာေဖာ္ေဆာင္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္ဟု 
မည္သု႔ိပင္ဆိုေစကာမူ ေကာင္းမြန္ေသာအရာတို႔၌ အာဏာပိုင္အဆင့္ထိ သက္ေရာက္မွသာလ်င္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာ႐ွင္ကုိေထာက္ခံသည္မဟုတ္ပဲ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းစဥ္ပိုမိုေအာင္ျမင္ဘို႔ နည္းစနစ္က်ေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ 
အဓိကက်ပါသည္။ ယခုျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥမွာေတာ့ မဘသ သည္ အမွားမ႐ွိပါပဲလ်က္ အာဏာ႐ွိသူ၏ 
ဒုကၡေပးျခင္းကုိ တမင္ခံလိုက္ရေသာ ကစားပြဲတစ္ခုႏွင့္ပင္ တူေနခဲ့ပါသည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရးစေသာ အေရးႀကီးသည့္အရာေတြကုိ တစ္ဖက္ရန္သူက ခ်ဳပ္ကိုင္ထား၍ မဘသ 
သည္ ဒုကၡေပးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာတို႔၌သာ မဘသ သည္ မွန္ကန္သက္ေရာက္ေသာ 
ၾသဇာတစ္ခုကုိ ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုင္လွ်င္ ပိုၿပီး အေျခအေနေကာင္းမြန္စြာ၊အင္အားႀကီးမားစြာ 
လည္ပတ္ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။

ေနာက္တစ္ဖန္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္က သတင္းႏွင့္မီဒီယာ က႑ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ မီဒီယာက႑၌ 
ရန္သူမ်ားအဖြဲ႔အစည္းသည္ ဘယ္ေလာက္ထိ အင္အားေကာင္းသလဲဆိုရေသာ္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမွစ၍ 
ေနစဥ္ထုတ္မီဒီယာထိေအာင္ ေပါက္ေျမာက္ေနပါၿပီ။ ထိုအခ်က္သည္ မဟန ၏ ေၾကျငာခ်က္ေန႔မွာ 
ပို၍ထင္း႐ွားလာခဲ့၏။ ျပည္သူလူထု အထင္လြဲမွားေစေသာ အသံုးအႏႈန္းတို႔ျဖင့္ မီဒီယာ၏ 
ဖ်က္ဆီးေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ မဘသ သည္ 99% အထိေအာင္ နစ္နာခဲ့ပါသည္။ မဟန က မဘသ အား 
ဖ်က္မိန႔္ေပးလိုက္ၿပီဟု ထင္စရာျဖစ္ေလာက္ေအာင္ကုိ မီဒီယာက ဒုကၡေပးခဲ့ပသည္။ RFA ႏွင့္ 
အင္တာဗ်ဴး၌ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ ေျပာသကဲ့သု႔ိပင္ မဘသ ၏ 
မွန္ကန္ေသာရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မေဖာ္ျပပဲ အနည္းငယ္ေသာ အျပစ္ေတြကုိသာ ပံုႀကီးခ်ဲ့၍ 
ျပည္သူအမ်ားက မဘသ ကုိ အထင္လြဲေအာင္ မီဒီယာသည္ အျမဲလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ထိုအခ်က္ကုိ 
ထိုးေဖာက္ရမည္မွာ အေရးႀကီးသည္ဆိုတာကုိ မဘသ (၃) ႏွစ္ျပည့္ညီလာခံမွာ 
အတိအလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေပမဲ့ ယခုအေရးကာလမွာေတာ့ ပိုၿပီးသိသာထင္႐ွားခဲ့ပါ၏။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာကုိ 
မထိုးေဖာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မဘသ သည္ မ်ားစြာပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ နစ္နာလြန္းလွပါသည္။ 
ေအာင္ေဇယ်တုကဲ့သု႔ိအပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မ်ား ထုတ္ေနပါေသာ္လည္းပဲ 
အမ်ိဳးဘာသာသာသနာခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ(မဘသ)ဟု ေႂကြးေၾကာ္အမည္ခံသူေတြပင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္မွ် 
၀ယ္ဖတ္ၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ဘာသိဘာသာ ေနၾကတုန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ Social Media ဟုဆိုအပ္ေသာ
Facebook ကြန္ယက္မွာလည္း သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန႔္ျဖဴးဘို႔ ပိုလိုအပ္လာပါၿပီ။ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 
က်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ဘို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဘသ ၏ အဓိက 
ေက်ာ႐ိုးသတင္းမ်ားတင္ျပၾကေသာ၊ေၾကျငာခ်က္မ်ား 
ထုတ္ျပန္ၾကေသာ
 မဘသ(ဗဟို)Online&Media၊အ႐ွင္၀ီရသူ၊ျမနန္းဆရာေတာ္၊ေဒါက္တာေသာပါက၊ဓမၼ၀ီရ 
အ႐ွင္ေတဇနိယ၊ဟိတဓရဆရာေတာ္၊အ႐ွင္အဂၤဳရ(လား႐ိုး) စေသာ အေရးပါေသာ Page,Account 
မ်ားမွာပင္ Like ေပးသူ၊ Comment ေပးသူ၊ Share ေပးသူ ၊Copy ယူသူ၊၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ 
စသည္အားျဖင့္ ေထာင္ဂဏာန္း၀င္းက်င္ေလာက္ပဲ ႐ွိေနတာကုိက ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသလို၊ မဘသ 

ဆိုသူမ်ားရဲ႕ ခံယူခ်က္မ်ားသည္ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ မရႏိုင္ေသးဘူးဆိုတာ သိသာပါသည္။ ဒီလို 
အေရးပါေသာ Page,Account ေတြရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကုိ သတိမထားၾကပဲ(သု႔ိမဟုတ္)
မသိက်ိဳးကြၽံျပဳေနၾကဆဲဆိုသည္ႏွင့္ကုိ မဘသ ၏ Sociel မီဒီယာရပ္တည္ခ်က္ကုိ မ်ိဳးခ်စ္ေတြအေနနဲ႔ 
ေလ့လာမႈအားနည္းေနသည္၊ပူးေပါင္းမႈအားနည္းေနသည္ကုိ သိသာလြန္းပါတယ္။ အဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒ 
လမ္းစဥ္ထက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ခံစားခ်က္ေတြက မ်ိဳးခ်စ္ေတြဆီမွာ ပိုကိန္းေအာင္ေနသည္ဟု 
သံုးသပ္မိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရဲ႕ရံႈးနိမ့္မႈကုိလည္း ၿဖိဳးမင္းသိန္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမွာ 
မဘသ အေနျဖင့္ ပိုၿပီး ခံစားခဲ့ရပါ၏။ ဒီပြဲမွာ မဘသ သည္ ဂုဏ္သိကၡာအေစာ္ကားခံလိုက္ရသည္မွလြဲ၍ 
မ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ပါ၊ အင္အားတစ္ရပ္ကုိ ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး အနာဂါတ္ျပင္ဆင္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ကုိပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဘို႔ 
သိသာစြာ ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး ရင္ဆိုင္စရာအႏၲရာယ္ေတြက ပိုေၾကာက္စရာေကာင္းလာၿပီဆိုတာ
 သတိျပဳစရာအေျခအေန သာဓက တစ္ခုကုိ ပိုၿပီးသိျမင္လာခဲ့ရပါသည္။
➳ ထိုအတူ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယ(မဟန)အဖြဲ႔ႀကီးမွာလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရေတြ၏ 
ႏိုင္ငံေရးအသံုးခ်မႈကုိ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႕ရျပန္ပါ၏။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ မဟန သည္ 
သံဃာထု၊လူထုနဲ႔ ထိပ္တိုက္မေတြ႕ပဲ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ႏွင့္ပင္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သု႔ိေသာ္ 
ေၾကျငာခ်က္၏ အဆိုး၀ါးဆံုးက ႀကိဳတင္ေပါက္ၾကားမႈ႐ွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပၪၥမအႀကိမ္ဂိုဏ္ေပါင္းစံုသံဃာ့ညီလာခံ 
အစည္းအေ၀းမွာ သာသနာေရး၀န္ႀကီဦးဆန္းဆင့္က အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး(မဘသ)
အေၾကာင္းကုိ အတိအလင္း ေလွ်ာက္ခဲ့ပါလ်က္ မဘသ ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကုိ တစ္ခါမွပင္ မသံုးႏႈန္းပါဟု 
ေၾကျငာခဲ့ျခင္းက မဟန ၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ မ်ားစြာအထင္လြဲစရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
➳ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ကေတာ့ ရဟန္း႐ွင္လူ၏ ယံုၾကည္အားကုိးမႈကုိ လံုး၀မ႐ွိယံုသာမက 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ႐ွိပါလ်က္ လုပ္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ သမိုင္းမွာ ေအာက္လူေတြလုပ္သမွ် ေခါင္းခံၿပီး 
နာမည္ခံရေတာ့မည့္ အေျခအေနကုိ ပိုမိုသိသာလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေရးေပၚကာလ 
စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီကုိ သမၼတအမိန႔္နဲ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းကလည္း အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုအတြက္ 
စိတ္ကြက္စရာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒီပံုစံဟာ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္အတြက္ မေကာင္းသလို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ 
ဂုဏ္သိကၡာလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ရပါသည္။
➳ ဒီကစားပြဲႏွင့္မပတ္သက္ခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္အျပည့္႐ွိသည္ဟု အမ်ားကထင္ျမင္ထားေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ကေတာ့ ရဟန္း႐ွင္လူတို႔၏ 
အမ်ိဳးဘာသာအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ ေခ်ဖ်က္သည္ဟု အထင္ခံ၊အစြပ္စြဲခံခဲ့ရသလို လူထု၏ 
႐ွိၿပီးသားေထာက္ခံမႈက ပိုမိုဆံုးရံႈးခဲ့ရပါသည္။ လက္ေအာက္ခံတပည့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူၿပီး 
ေျဖ႐ွင္းမေပးျခင္း၊လူအခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပဳၿပီး လူမ်ိဳးျခားအတြက္ ပိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု 
စြပ္စြဲခံရျခင္း၊ အာဏာ႐ွင္ကုိ ဆန႔္က်င္သည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါလ်က္ သူမကုိဗဟိုျပဳၿပီး 
အာဏာ႐ွင္ဆန္ေသာ အစိုးရကုိတည္ေဆာက္ျခင္း စေသာ တုန႔္ျပန္မႈေတြကုိ 
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု၊အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစု ေတြ၏ ေ၀ဖန္မႈကုိ သူမ ခံခဲ့ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေထာက္ခံမႈ နည္းပါးသနည္းဟု ဆိုရေသာ္ ရဟန္း႐ွင္လူျပည္သူအမ်ားသည္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးဆိုေသာ အသိတစ္ခုတည္းနဲ႔ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်စ္ခင္ခဲ့ၿပီး 
ဘာအျပစ္မွမျမင္ခဲ့ပဲ ေထာက္ခံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ရခိုင္အေရးအခင္းရပ္တည္မႈမွစ၍ သူမအေပၚ 
ယံုၾကည္မႈေတြ ေလွ်ာ့နည္းလာၿပီး ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ 
ဒီပြဲမွာ လူထုအင္အားယံုၾကည္မႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆံုရံႈးမႈထပ္ၾကံဳရသည္ဟု သံုးသပ္မိပါ၏။
➳ ေနာက္ထပ္ တစ္ဦးကေတာ့ သာ/ယဥ္၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ကုိပဲျဖစ္ပါသည္။ ဦးေအာင္ကုိသည္
အစကမပတ္သက္ခဲ့ပါ၊ သု႔ိေပမဲ့ အစၥလာမ္၀င္ေတြရဲ႕အစ္ေန႔ညစာစားပြဲမွာ မဘသ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
သတင္းမီဒီယာကုိ စတင္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းက သူ႔ရဲ႕အခန္းက႑ ပိုထင္႐ွားခဲ့ပါသည္။
 သူ႔အေျဖက" ဒီမို႔ကေရစီစနစ္အရ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕အျမင္မို႔ ေျဖ႐ွင္းစရာမ႐ွိပါဘူး
" ဆိုၿပီး ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနရာေဒသ အခ်ိန္ကာလကေတာ့ လက္ခံဖြယ္အေနထားမဟုတ္ခဲ့တာ 
အမွန္ပါ။ ဒီအေနအထားနဲ႔ၿပီးၿပီလို႔ ထင္ရေပမဲ့ ဦးေအာင္ကုိ ဟာ မဟန ဆီသြားၿပီး မဘသ 
နဲ႔ဆိုင္ရာေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျခင္း ကိစၥမွ စ၍ ေနာက္ပိုင္း မလိုးလားအပ္ေသာ မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းေတြအထိ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႔ သူသည္လည္းပဲ ၿဖိဳးမင္းသိန္း အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမွာ သံဃာေတာ္တို႔၏ 
အထက္မွာေနတဲ့ (ဥပမာ-ဘုရားအထက္က ဘုရားလူႀကီး) ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အာဏာပံုစံေတြျပခဲ့ပါတယ္။ 
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာ သံဃာမ်ားအား အရပ္ဘက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ဟု သာ/ယဥ္၀န္ႀကီး 
ဦးေအာင္ကုိက ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဒါဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥ မွာ သာသနာ၀င္ပုဂၢိဳလ္ေတြ မဲေပးခြင့္မရျခင္းကုိ
 တစ္ခြန္းမွမဟျခင္းအတြက္ သံဃာေတြအေနနဲ႔ ဆက္ၿပီး ၿငိမ္ခံေနရျခင္းကေတာ့ ႀကီးစြာေသာ 
အေစာ္ကားခံရျခင္းဟု ထင္မိပါသည္။ အရပ္ဘက္ဥပေဒေတြနဲ႔လိုက္ၿပီး လုပ္ကိုင္မည္ဆိုလွ်င္ 
သံဃာေတြအေနနဲ႔ အရပ္ဘက္လူေတြအတိုင္း ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရဘို႔လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဒါမွသာ 
မွ်တမႈ႐ွိသလို၊ ဥပေဒရဲ႕ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈက တူညီမႈ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာႏြယ္၀င္ေတြအေနနဲ႔လဲ 
ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္လို႔ အနာဂါတ္မွာ ေတာင္းဆိုသင့္ၿပီလို႔ ယံုၾကည္မိပါသည္။ သာ/ယဥ္ ၀န္ႀကီးကေတာ့ 
ဒီပြဲမွာ အဆံုးသတ္မေကာင္းသူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
➳ ဒီပြဲရဲ႕ အနစ္နာဆံုးနဲ႔အထိနာဆံုးကေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔(အထူးအားျဖင့္)ဗုဒၶဘာသာေတြပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္စြာပဲ အစိုးရရဲ႕စီးပြားေရးက်ဆင္းခ်ိန္၊စကားေတြလြန္ၿပီး ျပႆနာေတြတက္ေနခ်ိန္မွာ
ျပည္သူေတြ အာရံုလြဲၿပီးနစ္နာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခိုး၀င္ဘဂၤါလီအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
အစိုးရရဲ႕တိက်မႈမ႐ွိတဲ့မူ၀ါဒ၊စိုးရိမ္စရာ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ နာမည္ကုိေတာင္ အမွန္မေျပာရဲမႈ၊ 
ယန္ဟီလီရဲ႕ေျဗာင္ေစာ္ကားမႈ၊ကုလသမဂၢမွာ နာမည္အသံုးျပဳမႈကုိ ျပည္သူရဲ႕လက္မခံမႈ စတဲ့ဖိအားေတြကုိ
 အစိုးရအေနနဲ႔ အာရံုလႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ကေတာ့ မ်ားစြာနစ္နာခဲ့ပါတယ္။ 
တိုင္ျပည္အေနနဲ႔လဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားရဲ႕ျခယ္လွယ္မႈကုိ 
ပိုမိုခံစားေနရတယ္ဆိုတာ သိသာခဲ့ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ေတာ့ အနစ္နာဆံုးပါပဲ၊ ဘာေၾကာင့္ပါသလဲဆိုလွ်င္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုမဲျဖင့္အႏိုင္ရေသာ အစိုးရသည္ ဘာသာသာသနာကုိ 
ဥေပကၡာျပဳလြန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္စိတ္၀မ္းကြဲအမုန္းပြားၾကရင္း သံဃာေတာ္ေတြကုိ 
အဆိုး၀ါးဆံုးေစာ္ကားမႈ၊ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အဆိုး၀ါးဆံုးေစာ္ကားမႈအထိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ 
အတၱေတြၿပိဳင္ေနတဲ့အထဲမွာ အခ်င္းခ်င္းနစ္နာမႈေတြနဲ႔ သူစိမ္းေတြေနရာယူ၀ါၿမိဳေနမႈကုိ 
ဆက္လက္ခံေနတာကုိ သတိမျပဳၾကျခင္းက ပိုၿပီးနစ္နာရပါသည္။ မိမိသည္အျခားသူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈအား 
အဆိုးမျမင္ပါ၊သု႔ိေပမဲ့ ေ၀ဖန္လိုပါသည္။ ျမန္မာေတြအခ်င္းခ်င္း မဟန နဲ႔ မဘသ ေသြးခဲြခံေနရခ်ိန္မွာ 
အစၥလာမ္ေ႐ွ႕ေနအသင္းဆိုတာကုိ ဦးကုိနီက ေအာင္ျမင္ေအာင္ပိုလုပ္ေဆာင္သြားပါတယ္။ ဒါထက္ 
အစၥလာမ္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းဆိုၿပီး တိုးလာျပန္ပါသည္။ ျမန္မာေတြသတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ 
အစ္ေန႔မွာ ဘာလုပ္သြားၾကတယ္ဆိုတာလဲ ျပည္သူေတြမသိလိုက္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ 
ကိုရာမ္က်မ္းကုိ ျမန္မာပညာေရးမွာျပဌာန္းဘို႔အထိ ေတာင္းဆိုၾကျပန္ပါၿပီ။ ျမန္မာေတြ(ဗုဒၶဘာသာေတြ)
အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲခံၿပီး ရန္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ တစ္ဘက္က ဘာေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ မသိယံုမက 
ကုိယ္ဘယ္ေလာက္ထိခံရတယ္ဆိုတာ မသိလိုက္ျခင္းက ပိုၿပီးနစ္နာလွပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ အာဇာနည္ေန႔အတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲမွာ ဗုဒၶဘာသာကုိမထည့္ေတာ့တဲ့အထိ 
ၾကံဳလိုက္ရပါၿပီ။ ဒီပံုစံအတိုင္းဆို ျမန္မာေတြ ပိုနိမ့္၍ အရံႈးေတြပဲ မ်ားမယ္လို႔ ထင္မိပါသည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္စကားကဲ့သု႔ိ အခ်င္းခ်င္းခ်ေနလို႔ ရန္သူက အလစ္၀င္ႏွိမ္နင္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အသိပညာမႂကြယ္၀ျခင္း၊မညီၫြတ္ျခင္း၊ဥပေဒကုိနားမလည္ျခင္းေတြက မိမိတို႔လူမ်ိဳးေတြရဲ႕အရံႈးကုိ 
ပိုသိသာခဲ့ရပါတယ္။
➳ ဒီေနရာမွာ NLD ၀န္းရံသူေတြကေတာ့ က်န္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပိုၿပီးေ၀းကြာေနတဲ့အေျခအေနကုိ 
စိတ္မေကာင္းစြာေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရျပန္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္မွာ 
ဘယ္လိုေ႐ွ႕ဆက္ၾကမလဲဆိုတာလဲ စိတ္၀င္စားဘို႔ေကာင္းလာပါသည္။ ျပည္သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကာင့္ 
ေဒၚစုကုိ ခ်စ္ခဲ့ၾကသလို၊ယံုၾကည္ခဲ့ၾကပါသည္။ အနီးစပ္ဆံုးအားျဖင့္ ဦးတင္းဦးကုိပင္ 
သိပ္ဂ႐ုျပဳေနၾကသည္မဟုတ္ပါ။ 
NLD ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေဒၚစုနဲ႔ပဲတြဲျမင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါ၏။ 
ေဒၚစုေၾကာင့္ပဲ ယေန႔အစုိးရဖြဲႏိုင္သည့္အထိ မဲဆႏၵရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 ေဒၚစုအလြန္မွာ NLD ရဲ႕ မူ၀ါဒကုိ ျပည္သူေတြ လက္ခံႏိုင္ဘို႔ မ်ားစြာခက္ခဲလာႏိုင္ပါသည္။
➳ ေနာက္ဆံုး မိမိ သံုးသပ္လိုသည္ကေတာ့ NLD ဥပေဒပညာ႐ွင္ ဦးကုိနီပဲျဖစ္ပါသည္။ 
ၿဖိဳးမင္းသိန္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမွ သူ႔က႑ကုိ မေတြ႕ခဲ့ရပါ၊ သု႔ိေသာ္ သူ႔ရဲ႕သက္ေရာက္မႈကေတာ့ 
အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ သိသာေနပါၿပီ။ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ယံုၾကည္မႈ
ပါတီအမတ္ေတြရဲ႕မတြန္းလွန္ရဲမႈ၊ပါတီတြင္းခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္မႈ၊အစိုးရအေပၚၾသဇာသက္ေရာက္မႈ၊သူ႔ရဲ႕ဉာဏ္က
စားမႈေတြနဲ႔ ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္လိုကစားကြက္ေတြနဲ႔လွည့္စားမလဲဆိုတာ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရင္း 
ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ ဒီပြဲက အရံႈးႀကီးမားတဲ့ပြဲလို႔ပဲ သုံးသပ္ယံုၾကည္မိပါသည္။
အ႐ွင္ေဇာတိႆရ(ဆင္ျဖဴ)

No comments:

Post a Comment

ေနာက္ဆုံးရပို ့စ္၂၀စာတင္ထား၍ဖတ္လိုပါကRead more သို ့ေခါင္းစဥ္စာသို ့အိုင္ကြန္အရုပ္ကေလးအားကလစ္လိုက္ပါ

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

ဒီမွာတင္ျပီးသားႏွင္ ့ေနာက္ဆုံးတင္ထားေသာပို ့စ္အေထြေထြမ်ားစိတ္တိုင္းက်တစ္ခုျခင္းကလစ္၍ဖတ္နိုင္ပါတယ္