သတင္းအေထြေထြဖတ္ျခင္းသည္အေကာင္းႏွင္ ့အဆိုးအျမင္ေဝဖန္ခဲြျခားနိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္..

Tuesday, 26 July 2016

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးစလုုံး၏ ကုုိယ္ေရးရာဇ၀င္နဲ႔ ေနာက္ခံ သမုုိင္းေၾကာင္းမ်ား

 


NLD ပါတီ၀င္ အမတ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားျဖစ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ေရြးေကာက္ခံသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္( NLD)မွ ျပည္နယ္နွင့္ တုုိင္းေဒသ ႀကီး 

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၄ ဦးကိုု ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီးအစုုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားအျဖစ္ သက္ဆုုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ မ်ားသုုိ
 တင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခန္႔အပ္လုုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦး၏ 

ကိုု္ယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ားကိုု စုုစည္းေဖာ္ျပ လုုိက္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ေဒါက္တာခက္ေအာင္သည္ 

အသက္ ၆၉ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အဘ 

ဦးခက္လ ႏွင့္ အမိ ေဒၚအင္လမ္းပရီ ၏ သားတဦးျဖစ္သည္။ 

ေဒါက္တာခက္ေအာင္သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ ခရစ္ယာန္ 

ဘာသာဝင္တဦး ျဖစ္ကာ ခံတြင္းႏွင့္ သြားဘက္ဆုိ္င္ရာ ဆရာဝန္ တဦး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

သူသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ကြတ္ခိုင္၊ ဗန္းေမာ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ အေျခခံ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၆ 

ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ အ.ထ.က ( ၁) မွ တကၠသိုလ္ဝင္ အထက္တန္းစာေမးပဲြ ကုိ

 ဓာတုေဗဒ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ 

ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သြားဘက္ဆုိ္င္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္မွ B.D.S ဘဲြ႔ကို ရရွိခဲ့သလို 

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ပထမ အႀကိမ္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပဲြ တြင္


 


ကခ်င္ျပည္နယ္ 

ကုိယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေရႊတံဆိပ္ တခု၊ ေငြတံဆိပ္တခု၊ ေၾကးတံဆိပ္တခု ဆြတ္ခူးရရွိၿပီး

 တတိယဒိုင္းဆု ရရွိကာ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဂုဏ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဒါက္တာခက္ေအာင္သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ တြင္ ေဒါက္တာ ေဂ်ေကာ့ဘူ (ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီးမွဴး)

 (ၿငိမ္း) ႏွင့္ 

အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာ အိပ္ခ်္ဆုိင္းရာ၊ ေဒါက္တာ အိပ္ခ်္မြန္းေအာန္ အမည္ရွိ သမီး ႏွစ္ဦး ႏွင့္ ေဒါက္တာအိပ္ခ်္ 

ေအာင္မိုင္ ႏွင့္ ဦးအိပ္ခ်္ထြယ္ဆပ္ေအာင္ အမည္ရွိ သား ႏွစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဂ်ေကာ့ဘူ ႏွင့္ အတူ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၊ လပြတၱာၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါင္းတလည္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္

 ကုိယ္ပိုင္ 

ေဆးခန္းဖြင့္ ကာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အတြင္း မႏၱေလး၊

 ရန္ကုန္၊ 

ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ျပည္သူ႔ေဆးရုံ၊ ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးေက်ာင္း က်န္းမာေရးဌာ

 နမ်ားတြင္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ 

ရရွိခဲ့သည္ဟု 

သိရသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဆုိင္းဘြမ္း ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာတဦး အေနျဖင့္ ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ 

တရုတ္ျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ 

ေဒါက္တာ 

ခက္ေအာင္သည္ အမွတ္ ၅၉ စီ၊ ဆမားလမ္း၊ ဧရာရပ္ကြက္၊

 ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိႈ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ မွာ B.Ed ပညာေရးဘြဲ႔ ကို ရရိွထားသူ ျဖစ္ၿပီး မယ္စ့ဲ 

ၿမိဳနယ္တြင္ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး မွ ပညာေရးမွဴးအထိ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူ 

ျဖစ္သည္။
ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ကာ NLD ပါတီ သို႔ 

ဝင္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ 

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူမွာ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မွ အလယ္တန္းျပ ဆရာမ 

ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္ 

ျဖစ္ၿပီး သား ၂ ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ မိသားစု ႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ 

ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာေစာလွထြန္း၏ သမီးတဦးျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး 

တကၠသိုလ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္အတြင္း

ေက်ာင္း သား 

လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ပါဝင္သည္ဟုဆိုကာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး 

၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ ခ့ဲသည္။

ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္

 NLD ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပဲြ 

တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၃ တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ကာ

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ 

အႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ၅၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ က်င္းပရာတြင္ ပါဝင္သျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ 

ေထာင္က်ခဲ့သည္။

သူသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္

 မယွဥ္ၿပိဳင္ဘဲ 

သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေနာက္၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္မွ 

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏိုင္ရခ့ဲသူျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ NLD ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ NLD ပါတီ ဥကၠ႒ 

အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူ ျဖစ္သည္။ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္သည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ကရင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အႏိုင္ရခ့ဲကာ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလုိင္လ်န္လြယ္÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္ သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ အိုင္ရီဘြယ္ရြာ 

ဇာတိျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒပညာဘဲြ ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ ပညာေရး အျဖစ္ ဘာသာေရးဘြဲ႕ BRE တို႔ကုိ ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

သူသည္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ဆလုိင္း-မိုင္ လႈပ္ရွားမႈကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်င္းေက်ာင္းသား 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 

ဆလိုင္းရမ္လိန္မႈန္း၊ ဆလိုင္းကစ္ပ္ခိုလ်န္တို႔ ႏွွင့္အတူ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သူျဖစ္သည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အစိုးရအမႈထမ္းအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟိုဥပေဒရံုး ၊ ကေလး၊ ဖလမ္း၊ မင္းတပ္၊ မတူပီ၊ 

မႏၱေလး၊ 

အမရပူရႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးျပီး တမူးခရိုင္ ဥပေဒအရာရွိအျဖစ္ 

ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီ မွ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၂ တြင္ 

ဝင္ေရာက္ 

အေရြးခ်ယ္ခံျပီး အႏိုင္ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးဇိုဘြဲႏွင့္ ဦးေအာင္တမ္တို႔၏ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ

 ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိအျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷••÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ဦးမင္းမင္းဦး သည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၄၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦး သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဘီးလင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ အႏုိင္ရရွိထား ေသာ 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံထားရသူလည္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ မွ 

အီလက္ထရြန္နစ္အင္ဂ်င္နီယာ 

ဘဲြ႔ရတဦးျဖစ္ကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ရာဘာၿခံလုပ္ငန္း၊

 မုန္႔တီလုပ္ငန္း ႏွင့္ မုိဘိုင္းလ္ဖုန္း 

အေရာင္းဆုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးလႈပ္ရွားမႈ တြင္ 

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ 

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•÷÷••••÷÷÷

ဦးညီပုုသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး NLD ဗဟုုိအလုုပ္ 

အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ ဦးညီပု သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္

 တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲစြာ

 ရုုန္းကန္ရင္း NLD တြင္ 
ႏုုိင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏုိင္ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရခိုုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ 

အဆုုိျပဳခ်ိန္တြင္ ရခိုုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထြက္ခြာ ဆႏၵျပျခင္းကိုု 

ႀကဳံေတြ႕ရသူလည္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္သည္ ၁၉ ၆၀ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 

ေမြးဖြားသူျဖစ္ၿပီး 

အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာလင္းထြဋ္သည္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသေကာလိပ္မွ

 စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္ အတတ္ပညာဒီပလိုမာ ရရိွခ့ဲၿပီး 

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးပညာဘြဲ႔ကို ရရိွခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၿပီး

 ၁၉၉၄ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ 

လားရိွႈးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ေဆးရံုႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲကာ မႏၱေလး၊ လားရွိႈးၿမိဳ႕တို႔တြင္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ 

\\ကူးစက္တတ္ေသာ AIDS ေရာဂါေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္အရာရိွအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။

သူသည္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး 

တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံအၿငိမ့္အဖြဲ႔တြင္ လူရႊင္ေတာ္ 

ပလာယာ အျဖစ္နာမည္ႀကီးသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လားရိွႈးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ

 အႏိုင္ရရိွခ့ဲသူ ျဖစ္ သည္။ 

ပရဟိတ လုုပ္ငန္းမ်ားစြာတြင္လည္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ 

အျဖစ္ ၂၀၁၅

ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏုုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း•••••••••••••••••••••••••••°•°••••••••••••••••
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကိုု ၁၉ ၆၉ ခုုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္၄၇ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

 ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ NLD ပါတီ၏ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ 

မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွအႏုိင္ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

သူသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ရူပေဗဒဘာသာရပ္ ကုိ ဒုတိယႏွစ္အထိ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈-၈၉ ခုႏွစ္တြင္

ဟံသာဝတီခရိုင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူခဲ့ကာ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕ လူ႔ေဘာင္သစ္ 

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ကုိ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိ္င္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လည္စုစည္းေရး ကုိ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး
 All Burma Student Federation Unions (ABSFU) ၏ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ တြင္ စစ္အစိုးရ ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရကာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ ေျမာင္းျမေထာင္မွ 

ျပန္လည္ လြတ္ 

ေျမာက္ လာသူ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ျပည္ေထာင္စုုဒီမုုိကေရစီပါတီကုုိ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ထူေထာင္ရာတြင္

 ပါ၀င္ခဲ့ေသာ္

 လည္း ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု သပိတ္ေမွာက္ၿပီး ပါတီမွလည္း ႏုုတ္ထြက္ခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ မွ 

အႏုိင္ရရွိခဲ့ကာ လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ တြင္ အဖဲြ႕ဝင္ 

အျဖစ္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ကရင္တိုင္းရင္းသားတဦးျဖစ္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သူ မန္းေဂ်ာ္နီကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ 

ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေဂါင္းႀကီး ေက်းရြာ၌ အဖ ဦးေက်ာ္ဦး ႏွင့္ အမိ ေဒၚစီစီလ်ား တို႔က 

ေမြးဖြားခဲ့သည္။အသက္ ၇၄ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ မန္းေဂ်ာ္နီ မွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ 

ဘီေအဘဲြ႔ႏွင့္ 

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ Dip.Ed. ပညာေရးဘဲြ႔ ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

သူသည္ အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာဘဝ ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ကာ 

လက္ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး အဆင့္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေနျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီသို႔ 

ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပါတီမွ 

ႏႈတ္ထြက္ရန္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိအားေပးခဲ့မႈကို ျငင္းဆန္သည့္အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 

ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ NLD ပါတီ၏ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

အျဖစ္လည္းေကာ
င္း၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၂ ကိုယ္စားလွယ္ 

အျဖစ္လည္းေကာင္း 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။
စစ္ကိုင္းတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
စစ္ကိုင္းတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကာလ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD ပါတီ 

ဝင္အျဖစ္ ကန္႔ဘလူမဲဆႏၵနယ္ မွ အႏုိင္ရခဲ့သူ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ ရွိ ေဒါက္တာ ျမင့္ႏုိင္ သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ၿပီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕ 

ဇာတိျဖစ္သည္။ ဇနီး 

ျဖစ္သူ မွာ ေဒၚတင့္တင့္ ျဖစ္ၿပီး သားသမီး ၃ ဦး ရွိသည္ဟု သိရသည္။

သူသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ တြင္ မႏၱေလး ေဆးတကၠသိုလ္မွ M.B.B.S ဘဲြ႕ကုိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ ၏ 

ဖမ္းဆီး 

ေထာင္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဆမ လက္မွတ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည္။

ထို႔သို႔ ဆမ လက္မွတ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ထီလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း 

ျပဳခဲ့သည္။ သူေရာင္းခ်သည့္ ထီလက္မွတ္မ်ား ကုိ မဝယ္ၾကသျဖင့္ ေဆးခန္းမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားေရွ႕တြင္

ကေလးကစားစရာ ပူေပါင္းမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း 

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

အႏုိင္ရခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သူသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အသိုက္အဝန္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ ႏွင့္ 

ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာ ေကာ္မတီ အဖဲြ႔ယင္အျဖစ္ လည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္း•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည့္ ဦးဝင္းသိန္း သည္

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီ၏ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ 

တုိင္းေဒသႀကီး 

လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္ရခဲ့သူျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၅၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဦးဝင္းသိန္း သည္

 ပညာအရည္အခ်င္း အားျဖင့္ B.E (Mechanical) ႏွင့္ A.G.T.I (Machine Tools) ျဖင့္ 

ဘဲြ႔ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအားျဖင့္ လယ္ယာစုုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး

 မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦးစို ႏွင့္ ေဒၚသန္းက်င္ တို႔မွာလည္း ေတာင္သူလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ဇနီးျဖစ္သူ မွာ ေဒၚစန္းစန္းေမာ္ ျဖစ္ၿပီး ေမာင္ဆက္ဝင္းမာန္ အမည္ရွိ သားတဦး ရွိသည္။

သူသည္ အမွတ္ ၂၆၊ စိုင္တေမာ့ႀကီးေက်းရြာ၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္ ဟု သိရသည္။

တနသာၤရီ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္÷÷÷÷÷÷•÷÷÷÷÷•÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷•••÷÷÷÷÷÷÷÷

တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည့္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ 

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ သရက္ေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ မွ အႏုိင္ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

 မိဘႏွစ္ပါး မွာ တပ္မေတာ္ (ေရ) အၿငိမ္းစား ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ အထက္တန္းျပဆရာမ

 ( အၿငိမ္းစား ) ေဒၚယဥ္ၾကည္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ သည္ အသက္ ၅၀ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ပညာအရည္အခ်င္းအားျဖင့္ M.B.B.S (RGN) ဘဲြ႔ရရွိထားကာ 

ျမန္မာလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ျဖစ္သည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မွာ ဦးထြန္းမင္း ျဖစ္ၿပီး 

ေရာ္ဘာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ၿပီး သားသမီး ၄ ဦး ရွိသူျဖစ္သည္။

သားသမီးမ်ားမွာ ေမာင္သန္႔ခင္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ ၾကည္ျမတ္ေမာ္(ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္ ၁၀၀၀- 

လက္ေထာက္ဆရာဝန္)၊ ေမာင္သန္႔ေထြးေမာ္ (တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား) ႏွင့္ မရႊန္းလဲ့ရည္မင္း

 (ေက်ာင္းသူ) 

တုိ႔ျဖစ္သည္။


ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ သည္ သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္း အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ အမက ၉ တြင္

 လည္းေကာင္း၊ ၅ တန္းမွ ၁၀ တန္း အထိ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အထက ၃ တြင္ လည္းေကာင္း 

တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ တြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ့ကာ အေရွ႕ပိုင္းေဆးရုံ က်န္းမာေရးဌာန တြင္ 

လက္ေထာက္ဆရာဝန္အျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အထိ လည္းေကာင္း၊


 


သရက္ေခ်ာင္း ျပည္သူ႔ေဆးရုံတြင္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ လည္းေကာင္း 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

 သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ထားဝယ္ခရိုင္ ရွိ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ပါတီ ႏွင့္ တဲြဖက္ကာ 

အခမဲ့က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ မွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ 

ေဆးတကၠသိုလ္ ၁ 

ရန္ကုန္ မွ ဆရာဝန္ဘြဲ႔ ရရိွခ့ဲသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး ၁၉၉၀ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ အႏိုင္ရရိွခ့ဲသည္ ဟု သိရသည္။ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ 

ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ထပ္မံ 

အႏိုင္ရရိွခ့ဲသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ 

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏိုင္ရရိွထားသူျဖစ္ခ့ဲၿပီးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္-------------------------------------------------------------------------

မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသူ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္

 ဆရာဝန္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလး ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ဇီဝဓာတု ဘာသာရပ္ သရုပ္ျပ ဆရာတဦး အျဖစ္ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။သူသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ 

အႏိုင္ရရိွခ့ဲသည္။

ထိုစဥ္ က စစ္အစိုးရ ၏ လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား 

ရိွလာခဲ့ရာ 

ႏုိ္င္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကုိ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရ တည္ေထာင္သည္ဟု

 စစ္အစိုးရ က စြပ္စြဲသည္ အတြက္


 


အင္းစိန္ စစ္ခံုရံုး တြင္ တရားစဲြဆိုခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခ့ဲရသူ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာခ့ဲၿပီး 

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီဝင္ 

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အနိုင္ရခ့ဲသည္။

သူသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အႏိုင္ရခ့ဲရာမွ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

သူသည္ NLD ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ သံုးထပ္ကြမ္း အႏုိင္ရထားသူ ျဖစ္ၿပီး 

လက္ရွိတြင္ NLD 

ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးတြဲကာ ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ အျဖစ္ တာဝန္ 

ေပးအပ္ခံထားရသူ 

ျဖစ္သည္။

မူရင္း=>>ဧရာဝတီသတင္းေပခ့်္

တစ္ေနရာတည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အားလုံးရဲ ့ေနာက္ခံအေၾကာင္း စုံလင္စြာဖတ္ႏုိင္ေအာင္ copyျပန္တင္ေပးလိုက္တယ္။


No comments:

Post a Comment

ေနာက္ဆုံးရပို ့စ္၂၀စာတင္ထား၍ဖတ္လိုပါကRead more သို ့ေခါင္းစဥ္စာသို ့အိုင္ကြန္အရုပ္ကေလးအားကလစ္လိုက္ပါ

Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

ဒီမွာတင္ျပီးသားႏွင္ ့ေနာက္ဆုံးတင္ထားေသာပို ့စ္အေထြေထြမ်ားစိတ္တိုင္းက်တစ္ခုျခင္းကလစ္၍ဖတ္နိုင္ပါတယ္